BENT BRANDERUP UNDERVISAR I SUNDSVALL, 25-26 Maj, 2019

Varmt välkomna på clinic med  Bent Branderup, grundaren av den Akademiska Ridkonsten.

Bent har, tillsammans med sina hästar och elever,  ägnat sitt liv åt att återskapa, förklara och sprida kunskapen från de gamla mästarna i en modern tappning, med hänsyn till dagens forskning. 

Bent Branderups motto är  “Two spirits who want to do what two bodies can”.
Detta innebär att stor vikt läggs på en ridning som gynnar hästens mentala utveckling och att rida på ett sätt som gynnar hästens biomekanik. 

Den Akademiska Ridkonsten har en genomtänkt och struktur med gymnastiserande övningar i en logsik följd. Stort fokus ligger på att utbilda ryttaren till att bli en bättre pedagog åt hästen så väl från marken som uppsuttet. Detta genom att ge ryttaren ökad förståelse för hästens biomekanik, sitsens inverkan och användning av de sekundära hjälperna (hand,skänkel).
.
Bent är en erkänd instruktör och en fantastisk inspiratör med filosofiskt sinne och en stor kärlek till hästen och ridkonsten.

Under helgen kommer Bent att ha tre teoriföreläsningar om olika ämne.  Föreläsningarna är såväl utförligt teoretiska som filosofiska. Under helgen rider åtta olika ekipage tre styckna ridpass var och som åhörare kommer du kunna följa deras utveckling. Bent håller lektionerna antingen på svenska med dansk brytning eller på engelska. Bent kommer utrustas med mikrofon så att alla hör undervisningen. 
 

LÖRDAG
09.00 - 10.00: TEORI  
10.00 –14.00: alla ekipage får sin första lektion av Bent Branderup
14.00:LUNCH
15.00 –16.00:TEORI
16.00 –20.00: alla ekipage får sin andra lektion av Bent Branderup
 
SÖNDAG
09.00 - 10.00: TEORI  
10.00 -14.00 alla ryttare får sin tredje lektion och råd inför fortsatt träning.
14.00: LUNCH och avslutning av clinicen


ANMÄLAN:
Vi återkommer med plats. Anmälan öppnar 1 feb.